Byta vattenmätare och montera vattenmätarkonsol

Att byta till en ny energibesparande värmepump/växlare/panna är ett miljövänligt sätt att minska dina uppvärmningskostnader. 

Skillnaden på vattenmätare och vattenmätarkonsol

En vattenmätare är en anordning som används för att mäta mängden vatten som förbrukas i en fastighet eller byggnad. Det är vanligtvis en cylindrisk enhet som är monterad på huvudvattenledningen i fastigheten och den registrerar vattenförbrukningen.

En vattenmätarkonsol är den enhet som används för att installera vattenmätaren på väggen eller ett annat lämpligt ställe. Konsolen är designad för att hålla vattenmätaren på plats och ansluta den till huvudvattenledningen.

Konsolen kan vara gjord av olika material som stål, mässing eller plast och kommer i olika storlekar och former beroende på typen av vattenmätare som ska installeras. Vattenmätarkonsoler har också vanligtvis en inbyggd backventil som förhindrar att vattnet rinner tillbaka in i huvudledningen.

Så i korthet, vattenmätaren mäter vattenförbrukningen medan vattenmätarkonsolen är enheten som används för att montera vattenmätaren till huvudvattenledningen.

Byte av vattenmätare

Byte av vattenmätare utförs med jämna mellanrum av organisationen VA SYD för att säkerställa att alltid ha en pålitlig mätare som fungerar som den ska och visar rätt förbrukning. Vanligtvis sker bytet var tionde år genom att VA SYD skickar ut ett brev med tid för byte. Det som då är viktigt är att kontrollera att mätarplatsen är godkänd för mätarbytet enligt VA SYDs riktlinjer.

Byta vattenmätare pris ingår i din ordinarie VA-avgift så det tas därför inte ut någon extra kostnad för bytet.

Skulle det vara att inte alla krav uppfylls på din mätarplats erbjuder vi på Malmö VVS professionell service för att återställa det.

Krav för byte av vattenmätare

För att vattenmätaren ska kunna bytas ut ställs en del krav på dig som privatperson eller fastighetsägare.

  • Montera vattenmätarkonsol om det inte redan är gjort
  • Se till så att avstängningsventiler inte läcker
  • Se till så att konsol till vattenmätare inte är av äldre LK580-konstruktion. Din konsol måste bytas om den är det.
  • Vattenmätaren ska vara lättåtkomlig
  • Säkerställ att platsen är i gott skick

VVS firma hjälper dig med byte av vattenmätarkonsol

Vi på Malmö VVS är experter på VVS-installationer och kan hjälpa dig med byte av din vattenmätarkonsol eller andra förberedelser som krävs för att VA SYD ska kunna byta vattenmätare. Vår erfarna personal kan hjälpa dig med att välja rätt typ av vattenmätarkonsol för din fastighet och se till att den installeras på rätt sätt.

Det är viktigt med en fungerande vattenmätarkonsol och vi arbetar noggrant för att säkerställa att installationen är korrekt utförd. Vi inspekterar även dina befintliga vattenledningar och ventiler och ser till att de är i gott skick innan vi installerar den nya vattenmätarkonsolen.

Genom att anlita oss för att hjälpa dig med byte vattenmätarkonsol kan du vara säker på att installationen görs i enlighet med lokala bestämmelser och förordningar. Vi tar ansvar för hela installationsprocessen och ser till att allt går smidigt från start till mål.

Kontakta oss på Malmö VVS för att boka en tid för byte av konsolen och få information om vattenmätarkonsol pris. Vi är här för att hjälpa dig med alla dina VVS-behov.

Vanliga frågor och svar

Vem får lov att byta vattenmätare?

Normalt utförs bytet av en vattenmätare av den organisation som är ansvarig för vattenförsörjningen i området, vanligtvis kommunen eller VA-bolag. Det är inte tillåtet för privatpersoner att byta vattenmätaren själva utan tillstånd från ansvarig organisation.

Vad kostar det att installera en vattenmätare?

Att installera en ny vattenmätare är kostnadsfritt och sköts av VA SYD. En ny installation sker regelbundet, vanligtvis var tionde år, och du kommer bli kontaktad via brev med en tid för bytet.

Får man byta vattenmätare själv?

Nej, det är inte tillåtet för privatpersoner att byta vattenmätaren själva utan tillstånd från den organisation som är ansvarig för vattenförsörjningen i området. Bytet av en vattenmätare utförs vanligtvis av en certifierad tekniker.

Vad kostar ett byte av en vattenmätarkonsol?

Kostnaden för byte av en vattenmätarkonsol varierar beroende på vilken typ av konsol som behöver installeras och hur installationen ser ut sen tidigare. Du kan kontakta Malmö VVS för att få en offert och mer information om kostnader.

Måste man ha en vattenmätarkonsol?

Ja, idag krävs det att en vattenmätarkonsol är installerad för att VA SYD ska kunna utföra ett byte av vattenmätaren. Genom att montera vattenmätarkonsol kan mätarbytet utföras på ett säkert sätt utan att man riskerar några vattenskador i fastigheten.

Behöver du hjälp?

Om du har några frågor eller funderingar så hjälper vi mer än gärna till med att svara på eventuella frågor.